Duin 3

Duin 3

40 x 50 cm, © 2019, € 250,00
Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt

Het Nederlandse duinlandschap, de smalle strook zandgrond tussen de zee en het binnenland, is opgebouwd uit duidelijk te onderscheiden delen: De duinstrook die parallel aan het strand ligt, noemt men ‘jonge duinen’, ‘witte duinen’ of ‘helmduinen’. Deze duinen ontwikkelen zich vooral aan de zeekant, de wind heeft hier de meeste invloed doordat hij voortdurend vers zand aanvoert. Daarbinnen liggen de z.g. ‘grijze duinen’. Deze duinen hebben een grote biodiversiteit, ze zijn begroeid met grassen, kruiden en (korst)mossen, maar grote delen zijn ook onbegroeid. Weer daarbinnen liggen de oude ‘binnenduinen’, langgerekte zandruggen, die gevormd zijn in de middeleeuwen en die vaak met bos begroeid zijn. Duizenden jaren geleden waren dit  jonge duinen. Ze bewijzen dat de kust vroeger meer landinwaarts gelegen was.