Werk dat is gemaakt aan hand van reis in polen

uit 2017 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Baltic Sea Polen 9

2022

Vanuit Polen kijken we uit over de Baltische- of Oostzee, een arm van de Noord-Atlantische Oceaan. Het woord Baltisch is afgeleid van het Latijnse woord voor riem, gordel: balteus, waarmee ook het Deense woord ‘Baelt’ voor zeestraat verwant is. De naam Oostzee werd pas na 1600 dominant. Deze grote brakke binnenzee is gevormd door glaciale erosie in de afgelopen ijstijden en heeft een lager zoutgehalte dan de Atlantische Oceaan door de barrière van het Kattegat in Denemarken en de instroom van ruim 200 rivieren. Door het lagere zoutgehalte is de Oostzee in de winter meestal maar voor zo’n 45% bevroren, al naar gelang het weer. Die bevriezing begint rond midden november in de noordelijkste punt van de Botnische Golf, waar het ijs wel 70 cm dik kan worden, en bereikt meestal pas eind december het open water van de Oostzee ter hoogte van Stockholm.

Baltic Sea Polen 7

2022

Dit is een stukje kust aan de Oostzee in Polen. De Oostzee is een arm van de Noord-Atlantische Oceaan, omsloten door Zweden, Denemarken, Finland, de Baltische staten en de Noord-Europese vlakte in Duitsland. Het is een van de grootste brakke binnenzeeën, gevormd door glaciale erosie in de afgelopen ijstijden. In de Middeleeuwen was de zee bekend onder verschillende namen. Nog steeds gebruiken we ook het woord Baltisch, waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse woord voor band, riem, gordel: balteus, waarmee ook het Deense woord ‘Baelt’ voor zeestraat verwant is. De naam Oostzee werd pas na 1600 dominant.  Op dit strand aan de Baltische Zee in Polen is een veenlaag te zien. Op deze plek zijn duizenden jaren oude stronken van eiken 'boven water' gekomen. Door stormen is er in de buurt van het plaatsje Rowy een paar honderd meter duin weggeslagen, waardoor de boomstronken bloot kwamen te liggen. Het bos is zeker 3000 jaar oud, en waarschijnlijk destijds vernietigd door een grote brand. Doordat de stronken in de loop der eeuwen onder het zoute water en onder het zand kwamen te liggen, bleven ze vrijwel intact, net als delen van de veenbodem waarin ze groeiden.

Paddenstoel Białowieża 9

2022

Paddenstoel Białowieża 9   De schimmels (Fungi) zijn een van de zes rijken in de traditionele biologische taxonomie en vormen een diverse en alom tegenwoordige groep organismen. Het onderzoek naar schimmels heet mycologie. Als saprofyten (afbrekers) zijn schimmels bij uitstek geschikt voor de afbraak van plantaardig materiaal. Verder leven vele schimmels in associatie met planten en bomen, waarvoor ze mineralen absorberen en in ruil daarvoor suikers terugkrijgen voor hun eigen voeding. Op deze wijze verhogen schimmels de biodiversiteit, omdat de boom of plant kan overleven in moeilijker omstandigheden. Dit bos in Białowieża in Polen is te beschouwen als een rest van het oorspronkelijke oerbos dat Europa bedekte. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit soort bos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Ook sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke bosgordel (taiga) worden oerbossen genoemd.  

Paddenstoel Białowieża 5

2022

Paddenstoel Białowieża 5   Hier in het grensgebied van Polen en Wit-Rusland ligt het enorme bosgebied van Białowieża, met een oppervlakte van in totaal 137.000 ha, waarvan 58.000 ha in Polen ligt. Dit reservaat is het grootste en minst aangetaste oerbos in het laagland van West- en Midden-Europa. Een mooie voedingsbodem voor schimmels zoals deze paddenstoel.Het gebied is sinds de IJstijd altijd bos geweest, reden waarom de Polen het Puszca (oerwoud) noemen. Eeuwenlang was het woud eigendom van de Poolse koningen die het als jachtgebied (o.a.op de Wisent) gebruikten. Daardoor werd het bos wel  tegen kaalkap beschermd. Maar in WO-I hebben de Duitsers er bijv. enorme hoeveelheden hout gekapt. Een deel van bijna 5.000 ha van het bosreservaat kreeg in 1932 de status van Nationaal Park, wat in 1996 uitgebreid is tot ruim 10.000 ha. Het Wit-Russische deel is ook Nationaal Park, maar de bescherming hiervan is minder duidelijk geregeld dan in het Poolse deel.

Baltic Sea Polen 3

2021

Vanuit Polen kijken we uit over de Baltische- of Oostzee, een arm van de Noord-Atlantische Oceaan. Het woord Baltisch is afgeleid van het Latijnse woord voor riem, gordel: balteus, waarmee ook het Deense woord ‘Baelt’ voor zeestraat verwant is. De naam Oostzee werd pas na 1600 dominant. Deze grote brakke binnenzee is gevormd door glaciale erosie in de afgelopen ijstijden en heeft een lager zoutgehalte dan de Atlantische Oceaan door de barrière van het Kattegat in Denemarken en de instroom van ruim 200 rivieren. Door het lagere zoutgehalte is de Oostzee in de winter meestal maar voor zo’n 45% bevroren, al naar gelang het weer. Die bevriezing begint rond midden november in de noordelijkste punt van de Botnische Golf, waar het ijs wel 70 cm dik kan worden, en bereikt meestal pas eind december het open water van de Oostzee ter hoogte van Stockholm.

Kustlijn Baltic Sea 10

2021

Op dit strand aan de Baltische Zee in Polen is een veenlaag te zien. Op deze plek zijn duizenden jaren oude stronken van eiken 'boven water' gekomen. Door stormen is er in de buurt van het plaatsje Rowy een paar honderd meter duin weggeslagen, waardoor de boomstronken bloot kwamen te liggen. Het bos is zeker 3000 jaar oud, en waarschijnlijk destijds vernietigd door een grote brand. Doordat de stronken in de loop der eeuwen onder het zoute water en onder het zand kwamen te liggen, bleven ze vrijwel intact, net als delen van de veenbodem waarin ze groeiden.

De wolf 1

2021

De wolf is recentelijk terug in Nederland, maar in Polen is hij nooit weggeweest. Wolven zijn sociale dieren die in roedels (familiegroepen) leven. Een roedel wordt geleid door een alfa mannetje en alfa vrouwtje. Gewoonlijk hebben zij het alleenrecht op voortplanting. Het voedselaanbod bepaalt de groepsgrootte. De nakomelingen van het alfapaar blijven meestal zo’n twee jaar in de roedel en trekken daarna vaak nog een periode met hun broertjes en zusjes op. De wolf kent een grote verscheidenheid aan expressiemogelijkheden. Het bekende huilen is vooral bedoeld om te communiceren over lange afstanden, ze kunnen elkaar op afstanden van 6 tot 10 kilometer horen. Binnen de roedel wordt vooral gecommuniceerd met lichaamstaal. Onderdanige wolven bijv. begroeten anderen door onderwerping, met afgewende ogen, staart tussen de poten, lage houding, oren naar achteren en een zacht gejank. Als ze boos of bang zijn laten ze dat meestal zien met ontblote tanden en gegrom.

Bison bonasus 4

2021

Dit is een Wisent of Europese Bizon (Bison bonasus) in het oerbos van Białowieża in Polen, een Nationaal Park en Werelderfgoed. Ik kwam hem tegen in een dierentuin aan de rand van het oerbos. In 1919 was de Wisent in het wild uitgestorven, maar na fokprogramma’s in dierentuinen konden ze in 1952 weer uitgezet worden in deze oerbossen. Daardoor bevinden zich nu weer vrij levende populaties in Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, Litouwen, Slowakije, Duitsland en Roemenië. Wij waren daar in 2016, maar of dat stuk bos er nu nog is, is de vraag. Ondanks protesten uit de hele wereld heeft de Poolse regering er in 2015 de houtkap geïntensiveerd. Het nieuwe beheersplan houdt in dat er in tien jaar tijd 188.000 m³ aan hout wordt gekapt in plaats van 63.000 m³. Met als argument dat een schorskever de dennen en sparren aantast, maar er worden ook net zo veel eiken en andere boomsoorten gekapt. Ook 32 van de 39 wetenschappers uit de Raad van Natuurbescherming, die kritiek hadden geuit op de kapplannen werden ontslagen en vervangen door voorstanders…..

Moose 6

2019

Elanden zijn zeer grote dieren met een opmerkelijke snuit,  een ruwe, grijsbruine vacht en lange  grijzig witte poten waarmee ze in diepe sneeuw kunnen lopen. Bij vrouwtjes loopt de grijzig witte kleur over tot bij de staart. Volwassen mannetjes hebben een baard en een gewei dat een spanwijdte van 2 meter kan bereiken. Over het algemeen is dat een breed, bladvormig schoffelgewei met korte uitsteeksels, maar er zijn ook individuen met een takvormig stanggewei. Het voorkomen van beide typen is geografisch bepaald: stieren in het zuiden van Scandinavië hebben vaker een stanggewei en in het noorden vaker een schoffelgewei. Het oude gewei wordt ieder jaar tussen december en maart afgeworpen en groeit vanaf april weer aan. Elanden hebben een sterk ontwikkeld reuk- en gehoororgaan, maar een beperkt zicht.  Ze hebben een voorkeur voor moerassige streken en zijn dan ook uitstekende zwemmers die regelmatig in het water te vinden zijn.

Otmuchów 5

2019

Otmuchów is een stad aan de zuidrand van Polen, tegen de Tsjechische grens. In  het jaar 1235 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een kerk gewijd aan Johannes de Doper op deze plek. Vanaf 1261 is de kerk gewijd aan Sint Nicolaas. De stad leed onder invasies van de Tataren, Mongolen, Hussieten en onder diverse oorlogen en religieuze conflicten, de pest en de 30-jarige oorlog. Vooral na invasies van de Hussieten rond 1430 raakte de kerk ernstig beschadigd en moest in 1435 gesloopt worden. Toen een derde kerk gebouwd was, moest die al na 24 jaar ‘om structurele redenen’ weer afgebroken worden. Tenslotte wordt er in 1690 in opmerkelijk korte tijd, n.l. 3 jaar, een nieuwe rijkversierde kerk gebouwd, nog steeds gewijd aan Sint Nicolaas.

Białowieża Stronk 5

2018

De media meldden dit voorjaar dat Polen de fout is ingegaan met het kappen van bomen in het Białowieża bos, een van de laatst overgebleven oerbossen in Europa. Het bos, dat deels in Polen en deels in Wit-Rusland ligt, staat n.l. op de Unesco Werelderfgoed-lijst. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dat het land niet heeft voldaan aan haar vanuit Europese richtlijnen voortvloeiende verplichtingen om bijzondere natuur te beschermen. Polen kapte er de afgelopen 2 jaar ten minste 10.000 bomen en de regering heeft altijd volgehouden dat de houtkap noodzakelijk was om de verspreiding van een keverplaag (de ‘dennenscheerder’)  te stoppen. Maar het Europese Hof stelt dat de omvang van de keverplaag de schaal van de houtkap niet rechtvaardigt en dat er te weinig rekening is gehouden met het welzijn van verschillende diersoorten die er leven. In onze ´lekenogen´ zag het oerbos er niet spectaculairder uit dan een gewoon bos, wel jonge, oude en omgevallen bomen door elkaar heen. Deze stronk kwam ik er tegen, van binnen al helemaal vergaan, van buiten met mos begroeid. 

Dębno 1

2018

In dit van oorsprong Slavische dorp inde Poolse provincie West-Pommeren, staat  de St. Michael Aartsengelkerk, daterend uit de 2e helft van de 15e eeuw. De kerk maakt deel uit van het Unesco werelderfgoed ‘Houten kerken van Zuid-Polen’, en is dan ook een van de best bewaarde bouwwerken in zijn soort. Behalve de oorspronkelijke structuur heeft hij zijn unieke kleurrijke interieur behouden, dat ook uit 1500 dateert. Daarmee is het de oudst bestaande polychroom gedecoreerde houten kerk in Europa.

Duif Białystok 5

2018

Op bijna elk plein in een stad kom je duiven tegen. Dit is een duif uit Białystok, de hoofdstad van de provincie Podlachië in het noordoosten van Polen, tegen de Wit-Russische grens en niet ver van de beroemde (of beruchte…) Poolse ‘Oerbossen’. In de stad is veel invloed van Wit-Rusland te zien, bijv. in het grote aantal Russisch-orthodoxe kerken en de oude houten huizen. Tot op de dag van vandaag wonen er dan ook veel etnische Wit-Russen. In de 2e Wereldoorlog heeft Białystok zwaar te lijden gehad van de nazi’s. Ongeveer de helft van de bevolking en bijna alle Joden zijn er vermoord. Wij kwamen hier terecht door de grafiektentoonstelling ‘Prism Print 7’ waaraan mijn partner Yolanda Eveleens deelnam, georganiseerd door Tomasz Kukawski, een van de Poolse deelnemende kunstenaars.

Edelhert 2

2018

Het Oerbos van Białowieża was oorspronkelijk het jachtdomein van de middeleeuwse Poolse koningen en later ook van de Russische Tsaren. Het boscomplex werd goed beheerd en beschermd, waardoor dit het laatste gebied was waar o.a. de wisent nog in het wild voorkwam. In 1932 werd het bos een Nationaal Park en in 1979 werd het uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. In de jaren ‘90 werd het Wit-Russische deel van het oerbos eraan toegevoegd. Zowel aan de Poolse kant als aan de Wit-Russische kant liggen dierenparken waar dieren worden gehouden die ooit inheems waren in het bos of er nu weer inheems zijn, zoals dit edelhert. Op de eland na is het edelhert het op een na grootste hert in Europa. Het komt voor in West- en Centraal-Europa, vanaf  Spanje tot in het zuiden van Scandinavië. Bij ons komt het edelhert voor op de Veluwe, in de Oostvaardersplassen, in het Weerterbos in Limburg en het Groene Woud in Brabant.

Grajewo

2018

In het stadje Grajewo in de provincie Podlachië in het Noordoosten van Polen, ligt dit vreemde kerkgebouw in wit en goud. Nu kom je veel kerken tegen wanneer je door Polen rijdt, maar deze sprong er wel uit. Na veel zoeken kwam ik er achter dat dit de kerk van ‘Onze Lieve Vrouwe van Eeuwige Hulp’ is, ontworpen door architect Tadeusz Zipser en gebouwd  in het jaar 2000. Het gebouw blijkt op de 2e plaats te staan op een lijst van lelijkste Poolse kerken, maar ik vond het een heel interessant object! Podlachië is een provincie, in het Pools ‘Województwo’, een gebied dat oorspronkelijk door een ‘Woiwode’ (legeraanvoerder/ hertog) werd bestuurd.

Hajnowka 8

2018

De kerken in Polen zijn over het algemeen rijk versierd, met een prachtig voorbeeld in het kleine stadje Hajnówka aan de Wit-Russische grens. Het is de grootste plaats aan de rand van het Oerbos van Białowieża en wordt vanwege zijn ligging ook wel de ‘Poort naar het Oerbos van Białowieża’ genoemd. Deze moderne kerk van ‘De Geboorte van Johannes de Doper’, die tussen 1995 en 2007 gebouwd werd, heeft een prachtig kleurrijk interieur, naar de Poolse traditie van veelkleurige iconografische muurschilderinge

Moose 1

2018

De Moose ofwel de Eland (Alces alces) is de grootste nog levende hertensoort: hij wordt minstens zo groot als een paard. Het is de enige nog levende soort uit het geslacht Alces. Het dier heeft een opmerkelijke snuit, een ruwe, grijsbruine vacht en lange  poten waarmee hij in diepe sneeuw kan lopen. Volwassen mannetjes hebben een baard en een gewei, dat een spanwijdte van 2 meter kan bereiken. Over het algemeen is dat een breed, bladvormig schoffelgewei met korte uitsteeksels, maar er zijn ook individuen met een takvormig stanggewei. Het voorkomen van beide typen is geografisch bepaald: zo hebben de stieren in het zuiden van Scandinavië vaker een stanggewei en in het noorden vaker een schoffelgewei. Het oude gewei wordt ieder jaar tussen december en maart afgeworpen en groeit vanaf april weer aan. Elanden hebben een sterk ontwikkeld reuk- en gehoororgaan, maar een beperkt zicht. Ze leven voornamelijk van scheuten en twijgen van bomen en hebben een voorkeur voor moerassige streken. De eland is dan ook een uitstekende zwemmer en is regelmatig in het water te vinden. 's Winters zoeken ze drogere gebieden op.

Paddestoel Białowieża 3

2018

Aan de Wit-Russische grens in Polen ligt het dorpje Białowieża, dat zijn naam heeft gegeven aan het oerbos van Białowieża. Dat woud is nog nooit helemaal door mensenhanden gekapt. Het is een gebied waar bomen, schimmels, dieren en planten nog steeds in een natuurlijk evenwicht met elkaar samenleven. Waar duizendjarige eiken hun takken trots de hemel in steken en na honderden jaren op natuurlijke wijze sterven en tenslotte vermolmen met hulp van insecten en schimmels, zoals deze paddenstoelen.

Slot Mariënburg 8

2018

Slot Mariënburg is een groot kasteel en museum in de Poolse stad Malbork. Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1274 toen het gebied nog Pruisisch was. Pruisen werd in de 15e eeuw door Polen ingelijfd en slot Mariënburg door de Poolse koning veroverd. Aanvankelijk werd het slot verder uitgebouwd als Poolse vesting en later werd het voor militaire doeleinden gebruikt als fabriek en opslagplaats. Tenslotte verviel het en werden onnutte en bouwvallige delen afgebroken. Het bouwmateriaal werd hergebruikt voor nieuwe gebouwen elders. Toen het gebied in 1772 opnieuw Pruisisch werd, kreeg  Mariënburg politieke betekenis als symbool van de Duitse suprematie tegenover Polen en werd de weg geopend voor herstel. In 1870 kwam een ingrijpend restauratieprogramma tot stand en werd er, op grond van radicale interpretaties van het 13e-eeuwse origineel, een imposant Duits nationaal monument van gemaakt. Begin 1945 werd de burcht door bombardementen van het Sovjet-leger weer half verwoest. Toen Pruisen tenslotte door Polen  werd ingelijfd, is de burcht opnieuw hersteld als een wat ‘ongemakkelijk’ element in de Poolse geschiedenis.

Ooievaar 7

2017

In Oost-Europa zie je in bijna elk dorp ooievaars broeden. In Polen, waar elektriciteitspalen vaak voorzien zijn van een platform om een nest op te bouwen, leven al ongeveer 52.000 paren. Wijzigingen in landbouwmethodes en industrialisatie leidde in de 19e en 20ste eeuw tot een sterke afname of zelfs het verdwijnen van de ooievaar uit grote delen van Europa, maar sindsdien is de soort in veel regio’s geherintroduceerd. In Nederland werd het laatste paar ooievaars in 1991 gesignaleerd, maar na herintroductie vanuit dierentuinen, opgevolgd door een programma van voeren en nesten bouwen door vrijwilligers, broedden er in 2008 alweer + 700 paren, o.a. in het dorpje Streefkerk aan de Lek. Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage vegetatie en uit ondiep water. In de broedtijd zijn ooievaars monogaam, maar ze vormen geen paar voor het leven. Het nest, bestaande uit grote takken, wordt over het algemeen meerdere jaren gebruikt.